Serwis

W celu utrzymania w należytym stanie technicznym zakupionej stolarki, na wypadek gdyby ewentualnie wystąpiły jakiekolwiek problemy, zapewniamy Państwu opiekę przez nasz autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane są bezpłatnie . Podstawowym dokumentem uprawniającym do przyjęcia reklamacji jest karta gwarancyjna lub dokument zakupu.