Dotacja UE

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „ALUBEST” PAWEŁ I MARCIN BALAWENDER SPÓŁKA CYWILNA otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pt. „Budowa hali produkcyjnej oraz zakup maszyn w celu wdrożenia w firmie ALUBEST nowej technologii produkcji wyrobów z profili aluminiowych” – projekt nr RPSW.02.05.00-26-0103/16.

Celem projektu jest wdrożenie w firmie nowej technologii produkcji wyrobów z profili aluminiowych,  przedmiotem – budowa w Połańcu hali produkcyjno – magazynowej i wyposażenie jej w linię produkcyjną do produkcji okien, drzwi i fasad.

W wyniku realizacji projektu m.in. powstaną nowe i udoskonalone produkty, zwiększy się wydajność produkcji, nastąpi poprawa jakości wyrobów, pojawi się efekt proekologiczny.

Wartość projektu ogółem: 1 809 909,59 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 996 538,57 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 797 230,85 zł

Procedury wyłaniania dostawców  na zasadach konkurencyjności:

1) Procedura wyłaniania wykonawcy robót budowlanych:

Pliki do pobrania: