GWARANCJA

Firm ALUBEST s.c. zapewnia wysoką jakość produkowanych przez siebie wyrobów, przy uwzględnieniu, że długotrwałe i sprawne funkcjonowanie okien jest uzależnione od ich prawidłowego montażu oraz regularnej konserwacji i właściwego użytkowania. Czas trwania opieki gwarancyjnej zależny jest od rodzaju nabywanego asortymentu. Podstawą do uznania ewentualnych roszczeń i reklamacji na wyrób jest posiadanie przez Klienta prawidłowo uzupełnionej i podpisanej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.